Maru Sankaku Shikaku Blue MT Washi

AS011064
$3.95
Out of Stock!
Includes one 15mm x 10m roll of Maru Sankaku Shikaku Blue MT Washi tape.

What People Are Saying

You'll Also Love These